www.marelo.hr > kontakt

Marljivo   Ažurno  Realno  Efikasno  Lijepo  Odgovorno

ADRESA: MARELO, Zetovska 620 352 VID 

Telefon: 020/ 687-613

Mob: 098/ 287-185

Fax: 020/ 687 -612

                e-mail

Žiro račun: HR17 2360 0001 1024 8732 0 Zagrebačka banka

Žiro račun: HR32 2340 0091 1601 0558 8 PBZ

Žiro račun: HR61 2330 0031 1001 0955 5 Splitska banka d.d.

OIB: 44084570316